Łódź. Dzieci światłości

«Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi
– odpowiedział Piotr i Apostołowie.
Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście,
zawiesiwszy na drzewie. 
Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela,
aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. 
Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty,
którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni».

Dz 5, 29-32

Bóg nieustannie jest z nami, mówi do nas, daje nam siebie…
Zbawia nas i prowadzi mocą swego Ducha.
To nam potrzeba ciągle wracać, nawracać się ku Niemu.
Tylko On zna prawdę o mnie, jestem Jego dzieckiem.
Widzi moją słabość i widzi moje bogactwo.
Tylko w Jego obecności, wpatrując się w Jego spojrzenie,
dostrzegam to kim naprawdę jestem, kim się staję.
I że tą godnością, tą miłością obdarowuje Bóg także tego innego człowieka.

Dzięki Bogu za kolejny dzień skupienia, czas zatrzymania się, szukania
oraz za każdego, kto był i tworzył to spotkanie.

Posted in Aktualności, Łódź, Potrzebuje Boga, Relacje z wydarzeń and tagged , , , .