Łódź. Bóg w relacji

Relacja powstaje między osobami i rodzi się z PRAGNIENIA BYCIA DLA INNEGO.

To „bycie” może mieć różne wymiary zaangażowania; czasem staje się bardziej dawaniem, a kiedy indziej bardziej przyjmowaniem Innego. Relacja to dawanie i branie.

Aby relacja była prawdziwa i owocna dla dwóch stron, te wymiary muszą się wzajemnie przenikać.

W relacji trzeba pozwolić się kształtować, ale jednocześnie trzeba też podjąć odpowiedzialność za Kogoś drugiego, za to, co w Nim po nas zostaje.

RELACJA WYNIKA Z SAMEGO FAKTU BYCIA OSOBĄ.

Bóg wychodzi człowiekowi na spotkanie, bo jest spragniony relacji z nim, ale jednocześnie człowiek spotyka Boga właśnie dlatego, że ta relacja nadaje kształt jego najgłębszej tożsamości.

To, kim jestem jest zależne od tego, kim jestem dla Boga. W relacji z Nim dokonuje się odkrycie mojego najgłębszego „ja”.

Posted in Aktualności, Łódź, Potrzebuje Boga, Relacje z wydarzeń and tagged , , , , .