Wielki Post w misyjnym charakterze

? Chciałabym równocześnie głosić Ewangelię we wszystkich pięciu częściach świata, włącznie z najbardziej odległymi wyspami?  ? czy i ty czytając te słowa myślisz, jak wielu zresztą, mrzonki , głupota, raczej niemożliwe? A jednak pewna karmelitanka bosa św. Teresa od Dzieciątka Jezus, która wypowiedziała te słowa ? dokonała tego z wielką dokładnością. To ona bowiem została  patronką misji, choć nie opuściła swego klasztoru w Lisieux ani na chwilę. Znają ją chyba wszyscy misjonarze […]

Czytaj dalej ...

Zjazd formacyjny sióstr w Siemiatyczach

W dniach 03-05.03 odbył się zjazd formacyjny średniej grupy sióstr profesek wieczystych. Miał on miejsce w domu rekolekcyjnym sióstr w Siemiatyczach. Spotkania prowadziła s. Imelda Kwiatkowska CSCIJ. Pierwszy temat, który podjęła nosił tytuł: „Radość znakiem spotkania z Bogiem”. Siostry otrzymały teksty o radości Sł. B. o. Anzelma Gądka OCD – Założyciela Zgromadzenia i na ich podstawie podzieliły się swoimi spostrzeżeniami odnośnie tego tematu. Następnie siostry miały […]

Czytaj dalej ...

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2017 ROKU

Słowo jest darem. Druga osoba jest darem   Drodzy Bracia i Siostry! Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze kieruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by powrócił do Boga ?całym swym sercem? (Jl 2,12), aby nie zadowalał się życiem przeciętnym, ale wzrastał w przyjaźni z Panem. Jezus jest wiernym przyjacielem, który nas […]

Czytaj dalej ...

Dzień modlitwy w Sopocie

28 lutego, już po raz kolejny w naszym domu w Sopocie organizowany był Dzień Modlitwy. Tym razem na nasze zaproszenie odpowiedziało 16 osób. Trwając na modlitwie staraliśmy się zgłębiać i rozważać w swym sercu słowa Ewangelii mówiące o całkowitym wyborze Chrystusa, oddaniu i zawierzeniu Mu wszystkiego co stanowi nasze codzienne życie. Po skończonej kolacji był również czas na świadectwo i podzielenie się tym, jak poprzez dzisiejszą Ewangelię Jezus […]

Czytaj dalej ...

Wyjazd sióstr do drugiego nowicjatu w Sosnowcu

Dnia 27. lutego trzy siostry juniorystki przebywające na terenie prowincji łódzkiej, wyjechały do Sosnowca, by tam przez pół roku przygotowywać się do złożenia ślubów wieczystych. S. Carita wyjechała z Siemiatycz, natomiast s. Maria i s. Kinga z domu prowincjalnego z Łodzi. Siostry na 6 miesięcy zostały wyłączone z prac w wymiarze apostolskim. Dany im czas przeznaczą na osobistą formację pod kierunkiem mistrzyni. Będą pogłębiać życie duchowe we wszystkich wymiarach.  Na nowo […]

Czytaj dalej ...

Pierwszy dzień skupienia dla dziewczyn w Konstancinie

Pierwsze Słowo tego dnia: Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich /Mt 18, 20/. I BYŁ! Obecny w znakach, których szukamy, ale których też bardzo potrzebujemy, bowiem ZNAKI OBJAWIAJĄ MIŁOŚĆ. Wiemy, że Jezus nas kocha. Wiemy, że jesteśmy kochane. Ale to jeszcze za mało. Potrzebujemy doświadczyć, że tak jest. Potrzebujemy poczuć, zobaczyć, usłyszećw sercu. Bóg czeka, aby w znakach nam się objawiać. Bóg czeka, aż w znakach, które […]

Czytaj dalej ...

133. rocznica urodzin Sł. B. o. Anzelma Gądka OCD – Założyciela Zgromadzenia

Na zegarze Twoich lat. Z dziękczynieniem czytam dzieje Twego życia, pragnień twych.? Fragment wiersza ?Dom  Pamięci Ojca Anzelma? Świętowanie 133. rocznicy urodzin Macieja Józefa Gądka – Założyciela Zgromadzenia – wspólnota łódzka rozpoczęła mszą św. dziękczynną za dar życia i powołania Sł. B. O. Anzelma oraz z prośbą o łaski potrzebne w procesie beatyfikacyjnym. Przed śniadaniem ? wpatrzone w odświętnie udekorowany portret Ojca ? wsłuchałyśmy się w słowa wiersza ?Dom  […]

Czytaj dalej ...

Dzień skupienia w Sopocie

Na dzień skupienia w sopockim Karmelu Dzieciątka Jezus zaprosiła nas tym razem święta Teresa z Avila, Doktor Kościoła. Zaprosiła, by uczyć modlitwy, by wtajemniczyć tych, co zaproszenie przyjmą w sekret owocnego spotkania z Bogiem. Przeczucie wielkich łask przyciągnęło w progi domu na Jana z Kolna aż 25 kobiet; i choć konferencje głosił mężczyzna, o. Bertold Dąbkowski OCD, kobiecość  zajaśniała pełnym blaskiem. Bo jednym z odkryć Teresy było stwierdzenie faktu, że człowieczeństwo […]

Czytaj dalej ...

Dzień skupienia w Łodzi

?Bóg pozwalał mi zawsze pragnąć tego, co chciał mi dać? św. Teresa z Lisieux W dniu 18.02 w domu prowincjalnym w Łodzi miał miejsce kolejny dzień skupienia dla dziewcząt 18+. Jego temat brzmiał: ?Boże natchnienia a moje pragnienia?. W pomyślnym przebiegu dnia pomagali: O. Tomasz Rydzewski OCD, s. Łucja CSCIJ i s. Cordis CSCIJ. Zaproponowane przez s. Łucję warsztaty miały na celu dostrzeżenie tego, jak Bóg mówi do każdego człowieka, […]

Czytaj dalej ...

Zebranie sióstr przełożonych prowincji łódzkiej

?Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich? Mt 18,20 W domu prowincjalnym w Łodzi w dniach 11-12 lutego odbyło się zebranie sióstr przełożonych prowincji łódzkiej Zgromadzenia. Spotkanie, w którym uczestniczyło 18 sióstr, było wpisane w program formacji ciągłej, do której jest zaproszona każda z osób konsekrowanych. Tematem przewodnim spotkania było zagadnienie wspólnoty i wspólnotowości, zagrożeń i współczesnych wyzwań stojących przed każdym, kto pragnie w sposób […]

Czytaj dalej ...